Titlul proiectului: Şanse egale pentru toţi
Anul: 2008
Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Promovarea dreptului de a primi o educaţie care să permită dezvoltarea în condiţii nedescriminatorii a aptitudinilor şi a personalităţii, cât şi creşterea nivelului de educaţie în rândul copiilor defavorizaţi social.
Rezultatele proiectului : S-a remarcat o îmbunătăţire a comportamentelor beneficiarilor.


Titlul proiectului: Şi noi, copiii, avem drepturi
Anul:2009
Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Educarea trăsăturilor positive de voinţă şi caracter, formarea unei atitudini positive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor în diferite situaţii, dezvoltarea relaţiilor interpersonal prin creşterea nivelului de instrucţie şi educaţie.
Rezultatele proiectului : S-a observant o creştere a capacităţii de înţelegere şi concentrare asupra sectorului şcolar.


Titlul proiectului: Sportul-sănătatea tuturor

poster2009

 

Anul:2009
Localizarea:Campina

Scopul şi Obiectivele : Valorificarea aptitudinilor sportive în rândul copiilor şi practicarea sportului pentru sănătate, educaţie şi recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă.
Rezultatele proiectului : Copiii au prezentat voinţa în efectuarea activităţilor sportive.

  

 

 

 

 


Titlul proiectului: Învaţă pentru viaţă

Anul: 2010

Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Prevenirea excluderii sociale
Rezultatele proiectului: Proiectul s-a axat pe părerea şi experienţa noastră, aceea că cel mai important lucru pentru un copil este de a parcurge un traseu pozitiv, cu ajutorul cultivării motivaţiei, curiozităţii de a învăţa lucruri noi şi a disciplinei de a se adapta în noi medii sociale. Acestea sunt cele trei sfere care vor da un sens vieţii copilului şi îl vor menţine pe linia dezvoltării educaţionale pozitive, până când va deveni un adult responsabil, indiferent de situaţia cu care, momentan, se confruntă.


Titlul proiectului: Dăruind vei dobândi
Anul:2011
Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Schimbări pozitive pe plan cognitiv şi comportamental
Rezultatele proiectului : Prin proiect s-a dorit ameliorarea performanţelor şcolare pentru cei care urmau o formă de învăţătură şi familiarizarea cu un sistem educaţional pentru cei care nu frecventau niciun cadru şcolar.


Titlul proiectului: Nu eşti singurposter2012 1
Anul: 2012
Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Facilitarea accesului la educaţie
Rezultatele proiectului : Prin proiect s-a reuşit diminuarea riscului de abandon şcolar prin formarea de atitudini pozitive faţă de şcoală, creşterea motivaţiei pentru învăţătura.

 

 

 

 

 

 


Titlul proiectului: Un pas spre mai bineposter2012 2
Anul:2012
Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Facilitarea accesului la educaţie
Rezultatele proiectului : Prin proiect s-a reuşit promovarea valorilor pozitive prin sport: prietenia, solidaritatea, loialitatea, munca în echipă, autodisciplina, autostima, încrederea în propria persoană şi în ceilalţi, respectul faţă de alţii, modestia, comunicarea, capacitatea de a se confrunta cu probleme. Toate aceste principii stau la baza dezvoltării pozitive a caracterului fiecăruia.

 

 

 

 

 


Titlul proiectului: Vreau să fiu mareposter2013
Anul: 2013
Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Alternative educational- instructive
Rezultatele proiectului : Scopul proiectului a fost acelaşi care a dus la înfiinţarea asociaţiei noastre, dorindu-se a se lupta pentru o categorie mai puţin sprijinită, copiii vulnerabili.
Scopul a vizat dezvoltarea educaţiei instructive prin obiective bine definite, dezvoltate într-un mediu deschis şi prietenos, în care constant se încurajează învăţarea şi creativitatea, lucruri esenţiale pentru o creştere “sănătoasă” a copilului.
Rezultatele obţinute au fost pozitive, frecvenţa cu care s-a participat la activităţile asociaţiei a fost de 100%, astfel că obiectivele propuse în proiect au fost atinse.

  

 

 


Titlul proiectului: Şi pentru noi!poster2014
Anul: 2014
Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Promovarea valorilor pozitive prin activităţi libere
Rezultatele proiectului : Se doreşte promovarea activităţilor în aer liber ca alternativă pentru/televizor/calculator/izolare/vagabondaj, pe perioada vacanțelor şi creşterea gradului de socializare şi concentrare prin joc.

 

 

 


Titlul proiectului: Prezent!
Anul: 2014
Localizarea:Campina
Scopul şi Obiectivele : Ruperea barierei vunerabilitate-societate modernă
Rezultatele proiectului : Se încearcă ameliorarea cauzelor care conduc la eşec şcolar şi social prin servicii care rup bariera pusă de situaţia familială şi/sau economică, între copii şi societate.